Szpital XXI wieku

Warszawa, 12 października 2017 r.

Wokół pediatrii i neonatologii

Planowanie

Planowanie

Projektowanie

Projektowanie

Budowa

Budowa

Działalność

Działalność

Weź udział w najbardziej praktycznym spotkaniu
adresowanym do:

» dyrektorów szpitali,
» dyrektorów działów techniczno-eksploatacyjnych,
» kierowników działów aparatury medycznej,
» szefów działów zamówień publicznych,
» architektów,
» reprezentantów stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Wśród omawianych zagadnień pojawią się m.in.:

» Technologia medyczna w projektowaniu oddziałów pediatrycznych i neonatologicznych

» Zasady projektowania obiektów medycznych dla dzieci

» Oddział neonatologiczny – struktura i wyposażenie

» Nowoczesny szpital dla mamy i dziecka - koncepcja i realizacja

» Nowoczesny Zakład Radioterapii – techniki i metody leczenia

» Odpowiedzialność za pacjenta i personel w aspekcie wymagań sanitarno-higienicznych

Prelegenci

Michał Grzymała-Kazłowski

Prezes Archimed Sp. z o.o., członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów i SARP. Ukończył i doktoryzował się na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Za swoją pracę doktorską w 2007 roku otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury. Jako jedyny architekt w Polsce posiada nadawaną przez belgijską uczelnię KU Leuven specjalizację Master of Engineering in Hospital Designing, potwierdzającą najwyższe przygotowanie w zakresie projektowania obiektów medycznych. Wielokrotnie nagradzany m.in. w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów architektonicznych w Polsce – konkursie Fundacji dla Polski im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, za projekt "Modernizacja i rozbudowa szpitala św. Zofii przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Nagroda "Złoty Laur Inowacyjności" Naczelnej Organizacji Technicznej za Szpital w Kajetanach. Od 2002 roku jest docentem w katedrze projektowania architektonicznego Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Najważniejsze zrealizowane obiekty: Szpital Inflancka w Warszawie, Światowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, Hotel Diune and Spaa w Kołobrzegu, Centrum Onkologii w Tomaszowie Mazowieckim, liczne obiekty senioralne, przychodnie i szpital Enelmed.

Krzysztof Małecki

Specjalista radioterapii onkologicznej, doktor nauk medycznych, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1995 - 2012 pracował na stanowisku asystenta a następnie jako adiunkt w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oddziale w Krakowie. Pracował także w Zakładzie Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza w Tarnowie i Zakładzie Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach. Od 2012 roku jest kierownikiem Zakładu Radioterapii Dzieci i Dorosłych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Katarzyna Rapacz-Konias

Absolwentka Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektury i Urbanistyki. Ukończyła studia podyplomowe Nadzór Sanitarno-Epidemiologiczny na Akademii Krakowskiej. W 2000 r. otrzymała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Członek Zespołu Rzeczoznawców Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych do uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie bez ograniczeń oraz ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego. W latach 2003-2006 pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce. W latach 2012-2016 pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Grzegorz Siteń

Lekarz medycyny, specjalista chorób dziecięcych i nefrolog, ordynator oddziału pediatrycznego w Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA w Rzeszowie. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. W 2014 roku pełnił na Podkarpaciu funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej. W latach 1993-2014 r. pracował w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, m.in. w Ośrodku Dializoterapii oraz na oddziale dziecięcym. Autor wielu publikacji, a także współautor kilku międzynarodowych prac. Prywatnie miłośnik nart oraz kolarstwa – cyklicznie bierze udział w zawodach amatorskich w Polsce i za granicą.

Radosław Skiba

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego PRO-FAMILIA w Rzeszowie, który w prestiżowym rankingu "Bezpieczny Szpital" został uznany za najlepszy szpital prywatny w Polsce. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Ministwerstwie Zdrowia, gdzie pracował przez ponad 5 lat Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia. Swoje doświadczenie zdobywał pracując przez 8 lat na stanowisku z-cy dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w Szpitalu Powiatowym w Mielcu. Przez 2 lata pełnił również funkcję dyrektora finansowego w Podkarpackim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Był także ekspertem Ministerstwa Zdrowia ds. analiz ekonomiczno-finansowych projektów inwestycyjnych. Posiada praktyczne doświadczenie zdobyte m.in. podczas udziału w pracach Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki oraz Program Phare, a także prac przy organizacji Zintegrowanego Programu Ratownictwa Medycznego.

Michał Tomanek

Technolog Medyczny. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach gdzie obronił pracę magisterską w 1986 r. Natomiast tytuł Doktora Nauk Technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej uzyskał w 1991 r. Pracownik Politechniki Śląskiej od 1991 r. na stanowisku asystenta w Katedrze Projektowania Architektonicznego i Sztuk Pięknych. Od 1999 r. Adiunkt w Katedrze Projektowania Architektonicznego. Od ponad 20 lat zajmujący się projektowaniem obiektów specjalistycznych w tym kilkudziesięciu wielospecjalistycznych szpitali w ramach prowadzenia pracowni projektowej Atelier 7. Działalność projektową opiera o podstawy naukowe programowania i projektowania, współpracując z szeregiem specjalistów z dziedzin medycyny, technologii ogólnej i wysokospecjalistycznych branż. Ekspert techniczny projektowania obiektów opieki zdrowotnej przy postępowaniach PARP Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Autor kilkunastu opracowań naukowych dotyczących różnych aspektów projektowania i badania jakościowego obiektów specjalistycznych oraz kilkudziesięciu ekspertyz technicznych adaptacji obiektów na potrzeby specjalistycznych funkcji medycznych.

Maria Wilińska

Pediatra, neonatolog, kierownik Kliniki Neonatologii w SPSK im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Zainteresowania naukowe skupia wokół intensywnej terapii noworodka, w szczególności automatycznej kontroli tlenoterapii podczas stosowanego wsparcia oddechowego u noworodków z niewydolnością oddychania. Autorka ponad 100 publikacji i doniesień zjazdowych związanych m. in. z nieinwazyjnym wspomaganiem oddychania, leczeniem żywieniowym wcześniaków, standaryzacją procedur diagnostycznych i leczniczych w neonatologii, ponadto szczepieniami ochronnymi wcześniaków i żywieniem noworodków. Zaangażowana w aktywność korporacyjną i społeczną, działa m. in. w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, jest Wiceprezesem Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią i Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Neonatologii. Organizatorka ogólnopolskiej konferencji naukowej Wiosenne Spotkania Neonatologiczne oraz wielu kursów specjalizacyjnych dla lekarzy. Działa też w komitetach naukowych i organizacyjnych wielu sympozjów, konferencji, zjazdów, warsztatów i spotkań z lekarzami.

Moderator konferencji

Marek Piotrowski

Organizator i wieloletni kierownik Działu Aparatury w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, redaktor naczelny „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”, autor publikacji dotyczących innowacji w technologiach medycznych, praktycznych zasad transferu wiedzy związanej z eksploatacją aparatury medycznej, zasadami jej budowy i eksploatacji oraz zarządzania wiedzą na temat gospodarowania sprzętem medycznym. Niezależnie od działalności w Szpitalu Uniwersyteckim prowadzi działalność konsultingową w zakresie przygotowywania i opiniowania zadań inwestycyjnych (m.in. projektowanie wyposażenia szpitali, tworzenie i weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceny ofert i analizy rynkowe urządzeń medycznych, tworzenie i wdrażanie procedur związanych z eksploatacją aparatury medycznej).

Miejsce Konferencji

Airport Hotel Okęcie
ul. 17 stycznia 24, 02-146 Warszawa


Sprawdź poprzednie edycje wydarzenia

Partnerzy

Aeramax
Miele
Draeger Polska
Halton
Industria
Medela

Cena konferencji

Cena promocyjna tylko do 24 września:

Dla prenumeratora "OPM":   150 zł netto
Standardowa:   200 zł netto

Od 25 września:

Dla prenumeratora "OPM":   250 zł netto
Standardowa:   300 zł netto

Cena zawiera:
- pełne uczestnictwo w konferencji (w tym lunch i przerwę na kawę)
- certyfikaty
- materiały konferencyjne

Pakiet specjalny:   280 zł netto

Pakiet specjalny zawiera:
• udział w konferencji "Szpital XXI wieku",
• roczną prenumeratę "OPM",
• dostęp online do ponad 500 artykułów merytorycznych

Ceny nie dotyczą reprezentantów firm medycznych.Zarezerwuj swoje miejsce wypełniając formularz:


Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą!Wypełnienie pól z gwiazdką jest wymagane. Pola bez gwiazdki są opcjonalne.Chcesz dowiedzieć się więcej?
Wolisz zapisać się telefonicznie?

Skontaktuj się z Redakcją:  tel. (32) 788 51 10