Szpital XXI wieku

Warszawa, 12 października 2017 r.

Wokół pediatrii i neonatologii

Planowanie

Planowanie

Projektowanie

Projektowanie

Budowa

Budowa

Działalność

Działalność

Weź udział w najbardziej praktycznym spotkaniu
adresowanym do:

» dyrektorów szpitali,
» dyrektorów działów techniczno-eksploatacyjnych,
» kierowników działów aparatury medycznej,
» szefów działów zamówień publicznych,
» architektów,
» reprezentantów stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Wśród omawianych zagadnień pojawią się m.in.:

» Technologia medyczna w projektowaniu oddziałów pediatrycznych i neonatologicznych

» Zasady projektowania obiektów medycznych dla dzieci

» Oddział neonatologiczny – struktura i wyposażenie

» Nowoczesny szpital dla mamy i dziecka - koncepcja i realizacja

» Szpital pediatryczny XXI wieku - Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka - wyzwanie dla inwestora, architekta i technologa medycznego

» Nowoczesny Zakład Radioterapii – techniki i metody leczenia

» Odpowiedzialność za pacjenta i personel w aspekcie wymagań sanitarno-higienicznych

Prelegenci

Michał Grzymała-Kazłowski

Prezes Archimed Sp. z o.o., członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów i SARP. Ukończył i doktoryzował się na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Za swoją pracę doktorską w 2007 roku otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury. Jako jedyny architekt w Polsce posiada nadawaną przez belgijską uczelnię KU Leuven specjalizację Master of Engineering in Hospital Designing, potwierdzającą najwyższe przygotowanie w zakresie projektowania obiektów medycznych. Wielokrotnie nagradzany m.in. w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów architektonicznych w Polsce – konkursie Fundacji dla Polski im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, za projekt "Modernizacja i rozbudowa szpitala św. Zofii przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Nagroda "Złoty Laur Inowacyjności" Naczelnej Organizacji Technicznej za Szpital w Kajetanach. Od 2002 roku jest docentem w katedrze projektowania architektonicznego Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Najważniejsze zrealizowane obiekty: Szpital Inflancka w Warszawie, Światowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, Hotel Diune and Spaa w Kołobrzegu, Centrum Onkologii w Tomaszowie Mazowieckim, liczne obiekty senioralne, przychodnie i szpital Enelmed.

Krzysztof Małecki

Specjalista radioterapii onkologicznej, doktor nauk medycznych, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1995 - 2012 pracował na stanowisku asystenta a następnie jako adiunkt w Klinice Radioterapii Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oddziale w Krakowie. Pracował także w Zakładzie Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego im. Świętego Łukasza w Tarnowie i Zakładzie Radioterapii Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach. Od 2012 roku jest kierownikiem Zakładu Radioterapii Dzieci i Dorosłych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Katarzyna Rapacz-Konias

Absolwentka Politechniki Krakowskiej na Wydziale Architektury i Urbanistyki. Ukończyła studia podyplomowe Nadzór Sanitarno-Epidemiologiczny na Akademii Krakowskiej. W 2000 r. otrzymała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Członek Zespołu Rzeczoznawców Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych do uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie bez ograniczeń oraz ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego. W latach 2003-2006 pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce. W latach 2012-2016 pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.

Grzegorz Siteń

Lekarz medycyny, specjalista chorób dziecięcych i nefrolog, ordynator oddziału pediatrycznego w Szpitalu Specjalistycznym PRO-FAMILIA w Rzeszowie. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. W 2014 roku pełnił na Podkarpaciu funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej. W latach 1993-2014 r. pracował w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, m.in. w Ośrodku Dializoterapii oraz na oddziale dziecięcym. Autor wielu publikacji, a także współautor kilku międzynarodowych prac. Prywatnie miłośnik nart oraz kolarstwa – cyklicznie bierze udział w zawodach amatorskich w Polsce i za granicą.

Radosław Skiba

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego PRO-FAMILIA w Rzeszowie, który w prestiżowym rankingu "Bezpieczny Szpital" został uznany za najlepszy szpital prywatny w Polsce. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Ministwerstwie Zdrowia, gdzie pracował przez ponad 5 lat Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia. Swoje doświadczenie zdobywał pracując przez 8 lat na stanowisku z-cy dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w Szpitalu Powiatowym w Mielcu. Przez 2 lata pełnił również funkcję dyrektora finansowego w Podkarpackim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Był także ekspertem Ministerstwa Zdrowia ds. analiz ekonomiczno-finansowych projektów inwestycyjnych. Posiada praktyczne doświadczenie zdobyte m.in. podczas udziału w pracach Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki oraz Program Phare, a także prac przy organizacji Zintegrowanego Programu Ratownictwa Medycznego.

Michał Tomanek

Technolog Medyczny. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach gdzie obronił pracę magisterską w 1986 r. Natomiast tytuł Doktora Nauk Technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej uzyskał w 1991 r. Pracownik Politechniki Śląskiej od 1991 r. na stanowisku asystenta w Katedrze Projektowania Architektonicznego i Sztuk Pięknych. Od 1999 r. Adiunkt w Katedrze Projektowania Architektonicznego. Od ponad 20 lat zajmujący się projektowaniem obiektów specjalistycznych w tym kilkudziesięciu wielospecjalistycznych szpitali w ramach prowadzenia pracowni projektowej Atelier 7. Działalność projektową opiera o podstawy naukowe programowania i projektowania, współpracując z szeregiem specjalistów z dziedzin medycyny, technologii ogólnej i wysokospecjalistycznych branż. Ekspert techniczny projektowania obiektów opieki zdrowotnej przy postępowaniach PARP Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Autor kilkunastu opracowań naukowych dotyczących różnych aspektów projektowania i badania jakościowego obiektów specjalistycznych oraz kilkudziesięciu ekspertyz technicznych adaptacji obiektów na potrzeby specjalistycznych funkcji medycznych.

Włodzimierz Werochowski

Prezes Industria Project Sp. z.o.o., architekt, technolog medyczny, doktor nauk technicznych. Jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz autorem licznych publikacji branżowych. Najważniejsze zrealizowane projekty: Budowa Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka – Szpital Pediatryczny wraz z jego wyposażeniem, budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim, opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologii z IT, budowa Szpitala Pediatrycznego wraz z obiektami towarzyszącymi w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3.

Maria Wilińska

Pediatra, neonatolog, kierownik Kliniki Neonatologii w SPSK im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Zainteresowania naukowe skupia wokół intensywnej terapii noworodka, w szczególności automatycznej kontroli tlenoterapii podczas stosowanego wsparcia oddechowego u noworodków z niewydolnością oddychania. Autorka ponad 100 publikacji i doniesień zjazdowych związanych m. in. z nieinwazyjnym wspomaganiem oddychania, leczeniem żywieniowym wcześniaków, standaryzacją procedur diagnostycznych i leczniczych w neonatologii, ponadto szczepieniami ochronnymi wcześniaków i żywieniem noworodków. Zaangażowana w aktywność korporacyjną i społeczną, działa m. in. w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, jest Wiceprezesem Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią i Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Neonatologii. Organizatorka ogólnopolskiej konferencji naukowej Wiosenne Spotkania Neonatologiczne oraz wielu kursów specjalizacyjnych dla lekarzy. Działa też w komitetach naukowych i organizacyjnych wielu sympozjów, konferencji, zjazdów, warsztatów i spotkań z lekarzami.

Moderator konferencji

Marek Piotrowski

Organizator i wieloletni kierownik Działu Aparatury w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, redaktor naczelny „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”, autor publikacji dotyczących innowacji w technologiach medycznych, praktycznych zasad transferu wiedzy związanej z eksploatacją aparatury medycznej, zasadami jej budowy i eksploatacji oraz zarządzania wiedzą na temat gospodarowania sprzętem medycznym. Niezależnie od działalności w Szpitalu Uniwersyteckim prowadzi działalność konsultingową w zakresie przygotowywania i opiniowania zadań inwestycyjnych (m.in. projektowanie wyposażenia szpitali, tworzenie i weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceny ofert i analizy rynkowe urządzeń medycznych, tworzenie i wdrażanie procedur związanych z eksploatacją aparatury medycznej).

Miejsce Konferencji

Airport Hotel Okęcie
ul. 17 stycznia 24, 02-146 Warszawa


Sprawdź poprzednie edycje wydarzenia

Partnerzy

Aeramax
Miele
Draeger Polska
Halton
Industria
Medela

Cena konferencji

Cena promocyjna tylko do 24 września:

Dla prenumeratora "OPM":   150 zł netto
Standardowa:   200 zł netto

Od 25 września:

Dla prenumeratora "OPM":   250 zł netto
Standardowa:   300 zł netto

Cena zawiera:
- pełne uczestnictwo w konferencji (w tym lunch i przerwę na kawę)
- certyfikaty
- materiały konferencyjne

Pakiet specjalny:   280 zł netto

Pakiet specjalny zawiera:
• udział w konferencji "Szpital XXI wieku",
• roczną prenumeratę "OPM",
• dostęp online do ponad 500 artykułów merytorycznych

Ceny nie dotyczą reprezentantów firm medycznych.Zarezerwuj swoje miejsce wypełniając formularz:


Zapisy zakończoneChcesz dowiedzieć się więcej?
Wolisz zapisać się telefonicznie?

Skontaktuj się z Redakcją:  tel. (32) 788 51 10